De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Countryhouse Casa Onda (https://www.casaonda.com).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Countryhouse Casa Onda betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Countryhouse Casa Onda.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Countryhouse Casa Onda berusten bij Countryhouse Casa Onda. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Countryhouse Casa Onda is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Countryhouse Casa Onda, info@casaonda.com.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring-generator/start/]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Countryhouse Casa Onda geeft Countryhouse Casa Onda geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Countryhouse Casa Onda.
Countryhouse Casa Onda kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Countryhouse Casa Onda, de onmogelijkheid de website van Countryhouse Casa Onda te gebruiken, uit de levering van diensten door Countryhouse Casa Onda of het gebrek aan levering van diensten door Countryhouse Casa Onda.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Countryhouse Casa Onda wordt regelmatig bijgewerkt. Countryhouse Casa Onda behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Countryhouse Casa Onda te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 8 december 2022.